Luottamusmiehet

JHL-yhdistyksemme paikallinen edunvalvonta perustuu yhdistyksen jäsenten keskuudesta valitun pääluottamusmiehen ja ammattialakohtaisten luottamusmiehen sekä työpaikkayhdyshenkilöiden toimintaan. Pääluottamusmiehen tukena toimii aluetoimiston toimitsijat ja tarvittaessa liiton edunvalvonta- ja oikeudellinen osasto. Luottamusmiesorganisaatiossa toimivat seuraavat henkilöt.

Pääluottamusmies
Kankus Juha
juha.kankus@riihimaki.fi
p. 040 753 4042

Kivarin luottamusmies
Riipinen Pia, 0400 813 179          
piia.riipinen@riihimaki.fi

Varaluottamusmies

Lindberg Janika, 040 330 4356 janika.lindberg@riihimaki.fi

Seurakunnan luottamusmies         
Vehmas Heli, 050 469 4705 heli.vehmas@evl.fi

Varaluottamusmies

Elina Rajamäki

Siivouksen luottamusmies   
Mäntynen Eija, 040 586 0356
eija.mantynen@pp.inet.fi


Varapääluottamusmies
Myöhänen Ira
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ira.myohanen@riihimaki.fi
p. 050 350 6987

Toimisto- ja kirjastoalan luottamusmies          
Kallio Päivi, 050 348 2029
paivi.kallio(at)riihimaki.fi

Varaluottamusmies 

Kokkonen Eija, 040 702 8522
eija.kokkonen(at)riihimaki.fi      


Varhaiskasvatus

Päiväkotien ja erityisvarhaiskasvatuksen luottamusmies
Myöhänen Ira, 050 350 6987
myirbe@gmail.com

Varaluottamusmies
Kaarnalehto Piia


Perhepäivähoidon luottamusmies
Tiina Ruokonen, 050 440 3354
tiina.ruokonen@riihimaki.fi

Varaluottamusmies
Tanja Kyllästinen, 050 440 3356
tanja.kyllastinen@riihimaki.fi

Tuntipalkkaisten sopimusala

TTES-luottamusmies
Laine Toni, 040 529 7121
laine.toni78@gmail.com

varaluottamusmies

Maija Jääskeläinen, 040 724 3339 maija.jaaskelainen@riihimaki.fi

TS-luottamusmies 

Petri Lahtinen, 040 330 4883 petri.lahtinen@riihimaki.fi

varaluottamusmies

Jouko Leppänen, 0400 871 157 jouko.leppanen@riihimaki.fi

Rakentamisen, kunnossapidon ja valaistuksen luottamusmies
Malmberg Timo, 050 572 6798
timo.malmberg@riihimaki.fi

varaluottamusmis

Mika Kangasniemi, mika.kangasniemi@riihimaki.fi