Luottamusmiehet

JHL-yhdistyksemme paikallinen edunvalvonta perustuu yhdistyksen jäsenten keskuudesta valitun pääluottamusmiehen ja ammattialakohtaisten luottamusmiehen sekä työpaikkayhdyshenkilöiden toimintaan. Pääluottamusmiehen tukena toimii aluetoimiston toimitsijat ja tarvittaessa liiton edunvalvonta- ja oikeudellinen osasto. Luottamusmiesorganisaatiossa toimivat seuraavat henkilöt.

Pääluottamusmies
Kankus Juha
juha.kankus@riihimaki.fi
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠p. 040 753 4042

Seurakunnan luottamusmies         
Vehmas Heli
heli.vehmas@evl.fi
p. 050 469 4705

Varaluottamusmies

Elina Rajamäki

Siivouksen luottamusmies   
Mäntynen Eija
mantynen.eija@outlook.com
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠p.040 586 0356

Varapääluottamusmies
Myöhänen Ira
ira.myohanen@riihimaki.fi
p. 050 350 6987

Toimisto- ja kirjastoalan luottamusmies          
Kallio Päivi
paivi.kallio@riihimaki.fi
p. 050 348 2029

Varaluottamusmies 

Kokkonen Eija
eija.kokkonen@riihimaki.fi
p. 040 702 8522

Varhaiskasvatus

Päiväkotien ja varhaiserityiskasvatuksen luottamusmies
Myöhänen Ira
myirbe@gmail.com
p. 050 350 6987

Varaluottamusmies
Kaarnalehto Piia

Perhepäivähoidon luottamusmies
Tiina Ruokonen
tiina.ruokonen@riihimaki.fi
p. 050 440 3354

Varaluottamusmies
Tanja Kyllästinen
tanja.kyllastinen@riihimaki.fi
p. 050 440 3356

Tuntipalkkaisten sopimusala

TTES-luottamusmies
Laine Toni
laine.toni78@gmail.com
p. 040 529 7121

TS-luottamusmies 
Petri Lahtinen petri.lahtinen@riihimaki.fi
p. 040 330 4883

Varaluottamusmies
Jouko Leppänen jouko.leppanen@riihimaki.fi
p. 0400 871 157

Rakentamisen, kunnossapidon ja valaistuksen luottamusmies
Malmberg Timo
timo.malmberg@riihimaki.fi
p. 050 572 6798

Varaluottamusmis

Mika Kangasniemi mika.kangasniemi@riihimaki.fi