Jäsenasiat

Jäsenasiainhoitajat

 • Pikkarainen Kirsi 
  puh. 040 194 7260

 • Laakso Sointu, virkailija
  puh. 040 845 6648

 

Muistahan ilmoittaa jäsenasiainhoitajalle:

 

 • Työttömyys-, opiskelu- ja asevelvollisuusajat, äitiys- ja vanhempainlomat, palkattomat ajat, eläkkeelle jäämisen, nimen- ja osoitteenmuutokset.

 

 • Mikäli jäsenmaksut laiminlyödään kuudelta kuukaudelta, henkilö voidaan erottaa liitosta, joten jäsenyyden säilymisen kannalta on tärkeää ilmoittaa kaikista muutoksista.

 • Työssä olevien vapaajäsenten tulee maksaa työttömyyskassan jäsenmaksu. Mikäli maksua ei ole maksettu, katsotaan henkilö eronneeksi työttömyyskassasta, eikä hän näin ollen ole oikeutettu esim. vuorotteluvapaan ansiosidonnaiseen osaan.

 • Jäsenasianhoitajaan voit olla yhteydessä esimerkiksi osoitteen- ja nimenmuutoksissa.

 

Jäsenmaksu

 

 • JHL:n kokonaisjäsenmaksu on vuonna 2019 1,38 % ja se maksetaan kaikista ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista. Jos työnantajasi ei peri jäsenmaksua, tilaa jäsenmaksuviitteet jäsenpalveluyksiköstä.

 

 • Eläkkeellä olevat jäsenet maksavat vuonna 2019 jäsenmaksun 96 € (8€/kk) yhdessä erässä.  Ilmoitathan eläkkeelle jäämisestä jäsenpalveluyksikköön, koska työnantajalta emme tätä ilmoitusta saa.

 

Jäsenmaksuvapautus

 

Voit saada vapautuksen JHL:n jäsenmaksusta, jos olet vailla ansiotuloja:

 • kuntoutusrahalla tai -tuella
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla
 • hoitovapaalla tai kotihoidontuella
 • palkattomalla sairauslomalla
 • työttömänä
 • Kelan koulutustuella
 • opiskelemassa
 • suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelua.
 • Oma ilmoitus riittää. Kun ilmoitat asiasta ajoissa, erillisiä todistuksia ei tarvita. Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Jäsenpalvelu 24h -palvelussa. Ilmoita jäsennumerosi tai syntymäaikasi, maksuvapautuksen peruste ja maksuvapautusaika.
 • Jos maksut ovat 6 kk maksamatta, liiton ja työttömyyskassan jäsenyys on katkolla.

 

Eläke

 

 • Ilmoita eläkkeelle jäämisestä  liiton jäsenpalveluun, sillä JHL ei saa tietoa mistään muualta. Kerro samalla haluatko säilyttää sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyyden. Jos sinulle on myönnetty pysyvä täysimääräinen eläke, et voi enää hyödyntää työttömyyskassan palveluita. Tällöin suosittelemme eroamista työttömyyskassasta.
 • Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta; 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain jäsenpalvelun lähettämällä tilisiirrolla. Maksamalla eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki voimassa olevat liiton jäsenedut.