Toimintasuunnitelma- ja kertomus

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Toiminta-ajatus

Yhdistys kokoaa yhteen Riihimäen kaupungin, seurakunnan sekä säätiöiden palveluksessa olevat ja vastaavia palveluita tuottavien yksityisten yritysten palveluksessa työskentelevät sekä liiton järjestämisalalle opiskelevat.

Yhdistys toimii liiton arvojen ja strategian sekä yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaisesti jäsentensä palvelussuhteiden ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi sekä kannustaa aktiiviseen toimintaan.

Yhdistystoiminta mahdollistaa ja kannustaa jäsenistöä osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Toimintamme tavoitteena on edistää jäsenistön työolosuhteita, työehtoja ja toimeentuloa sekä työhyvinvointia ja selkeyttää järjestäytymisen merkitystä työyhteisöissä.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat rohkeus, luotettavuus, avoimuus, jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja yhteistoiminnallisuus.
 

Toiminnan painopistealueet

• Jäsenistön edunvalvonta

• Tiedottaminen ajankohtaisista asioista

• Vuorovaikutteinen suhde jäsenistöön mm. jäsenkiinnittyminen

• Vahva edunvalvontatyön takaaminen kouluttautumalla

• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 

Toimintatavat

Yhdistyksen toiminnassa jatketaan ammattiryhmätoiminnan vahvistamista ja kannustetaan alakohtaisia luottamusmiehiä, työpaikkayhdyshenkilöitä sekä hallituksen jäseniä ja muita toimijoita kouluttautumaan ja toimimaan aktiivisesti tehtävässään.

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja toimii asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hallitus on vastuussa jäsenkokoukselle. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja järjestää yhdessä toimijoidensa kanssa koulutus- ja vapaa-ajan toimintaa toimintasuunnitelman mukaan. Tavoitteena on vireä ja aktiivinen yhdistystoiminta. 

Alueellista ja seudullista yhteistyötä teemme osallistumalla liiton alue- ja seuturyhmän toimintaan sekä mahdollisuuksien mukaan tekemällä yhteistyötä muiden ammatillisten yhdistysten kanssa.

Toimihenkilöiden jaksamisen tukemista sekä perehdyttämistapaa kehitämme yhdessä aluetoimiston kanssa. 

Yhdistys jatkaa Kansainvälisen solidaarisuussäätiön toiminnan tukemista vuosittaisella maksulla.

Jäsenkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jäsenkokous kutsutaan koolle syyskokouksen määrittelemällä tavalla.

Tiedottaminen tapahtuu:

- yhdistyksen kotisivuilla www.jhl260.fi

- työpaikkayhdyshenkilöiden kautta

- www.facebook.fi/JHL_Riksu - sivustolla

- paikallislehdessä

- Motiivissa

- työpaikkailmoituksina

- JHL Riihimäen kunnalliset - facebook sivustolla

 

Koulutus

Kannustamme jäsenistöä ja toimihenkilöitä osallistumaan aluetoimiston ja liiton järjestämiin koulutuksiin yhdistyksen myöntämällä koulutuskorvauksella. Osallistumme Työväen sivistysliiton Riihimäen seudun opintojärjestön ja Riihimäen SAK:n paikallisjärjestön tarjoamiin koulutustilaisuuksiin.

Yhdistys järjestää jäsenistölle ja yhdistystoimijoille koulutusta tarpeen mukaan.

 

Toimintasuunnitelma 2019 taulukko.pdf