Koulutus

Yhdistys kouluttaa omia aktiivejaan ja jäseniään suunnitellusti

Toimijoiden koulutuspäivät 2 kertaa vuodessa. 

Luottamusmiestapaamiset 2 kertaa vuodessa.

Ammattiryhmäillat  jäsenille 1-2 kertaa vuodessa. 

Tarvittaessa voidaan järjestää muutakin koulutusta. Idoita otetaan vastaan, samoin järjestelyihin apua.

Alla olevaan keskustelu-osioon voit ehdottaa koulutsideoita.

Yhdistys kannustaa jäsenistöään osallistumaan yhdistyksen, liiton sekä aluetoimiston järjestämään koulutukseen. Yhdistys myöntää JHL:n koulutukseen osallistuneille koulutusstipendin. Stipendi pitää anoa yhdistykseltä. Toimihenkilöille stipendin suuruus on 25 euroa/vuorokausi ja jäsenistölle 20 euroa/vuorokausi.

Liiton jäsenistölle järjestämä koulutus

JHL järjestää jäsenilleen monipuolista koulutusta. Liiton koulutus vahvistaa jäsenten ammatillista ja edunvalvonnallista osaamista sekä perehdyttää ay-toimintaan.

Koulutus perehdyttää jäsenet työpaikan luottamustehtäviin, auttaa kehittämään työyhteisöjä ja syventää tietoja oman alan työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä.

Sähköisessä koulutuskalenterissa kurssitapahtumat ovat aina ajan tasalla. Koulutusoppaan voit pyytää myös pääluottamusmieheltä. Kursseille haku tapahtuu Jäsenpalvelu 24h:n kautta, kohdasta Kurssit.