Koulutus

Yhdistys kannustaa jäsenistöään osallistumaan liiton ja aluetoimiston järjestämään koulutukseen. Yhdistys myöntää JHL:n koulutukseen osallistuneille koulutusstipendin. Stipendi pitää anoa yhdistykseltä. Toimihenkilöille stipendin suuruus on 15 euroa/vuorokausi ja jäsenistölle 10 euroa/vuorokausi.
 

Jäsenistön koulutus

Jäsenistön osallistumista liiton ja aluetoimistojen järjestämään koulutukseen kannustetaan yhdistyksen myöntämällä stipendillä.


JHL järjestää jäsenilleen monipuolista koulutusta. Liiton koulutus vahvistaa jäsenten ammatillista ja edunvalvonnallista osaamista sekä perehdyttää ay-toimintaan.

Koulutus perehdyttää jäsenet työpaikan luottamustehtäviin, auttaa kehittämään työyhteisöjä ja syventää tietoja oman alan työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä.

Sähköisessä koulutuskalenterissa kurssitapahtumat ovat aina ajan tasalla. Koulutusoppaan voit pyytää myös pääluottamusmieheltä. Kursseille haku tapahtuu Jäsenpalvelu 24h:n kautta, kohdasta Kurssit.

MS Word -tiedostotiedotemalli_JHL-pysty.doc (49 kB)
Tiedotemalli-pysty (22.5.2013)
MS Word -tiedostotiedotemalli_JHL-vaaka.doc (49 kB)
Tiedotemalli-vaaka (22.5.2013)
PowerPoint-esitysJHL 260-diapohja.ppt (454 kB)
Power Point - diapohja (23.5.2013)