Koulutus

Jäsenistön koulutus

JHL järjestää jäsenilleen monipuolista koulutusta. Liiton koulutus vahvistaa jäsenten ammatillista ja edunvalvonnallista osaamista sekä perehdyttää ay-toimintaan.

Koulutus perehdyttää jäsenet työpaikan luottamustehtäviin, auttaa kehittämään työyhteisöjä ja syventää tietoja oman alan työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä.

Sähköisessä koulutuskalenterissa kurssitapahtumat ovat aina ajan tasalla. Koulutusoppaan voit pyytää myös pääluottamusmieheltä. Kursseille haku tapahtuu Jäsenpalvelu 24h:n kautta, kohdasta Kurssit.

Yhdistys kannustaa jäsenistöään osallistumaan liiton ja aluetoimiston järjestämään koulutukseen. Yhdistys myöntää JHL:n koulutukseen osallistuneille koulutusstipendin. Stipendi pitää anoa yhdistykseltä. Toimihenkilöille stipendin suuruus on 25 euroa/vuorokausi ja jäsenistölle 20 euroa/vuorokausi.