Riihimäen Kunnalliset JHL ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023

3.1.2023

Toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan löytyy .pdf tiedostona tämän jutun lopusta. 

Toiminta-ajatus 

Riihimäen Kunnalliset JHL ry on uuden edessä, kun hyvinvointialueelle siirtyneet jäsenet on saateltu uuteen yhdistykseen ja hyvinvointialue on aloittanut toimintansa. Jäsenmäärän väheneminen tulee vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan.
Yhdistys kokoaa yhteen Riihimäen kaupungin, seurakunnan sekä säätiöiden palveluksessa olevat ja kunta-alan työehtosopimuksia noudattavien yksityisten yritysten palveluksessa työskentelevät sekä liiton järjestäytymisalalle opiskelevat. 
Yhdistys toimii liiton arvojen ja strategian sekä yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaisesti jäsentensä palvelussuhteiden ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi sekä kannustaa aktiiviseen toimintaan.
Yhdistystoiminta mahdollistaa ja kannustaa jäsenistöä osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Toimintamme tavoitteena on edistää jäsenistön työolosuhteita, työehtoja ja toimeentuloa sekä työhyvinvointia ja selkeyttää järjestäytymisen merkitystä työyhteisössä. 
Toimintaamme ohjaavat liiton arvot ovat rohkeus, luotettavuus, avoimuus, jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja yhteistoiminnallisuus. Liiton vision mukaisesti haluamme olla vaikuttavin, välittävin ja vahvin ammattiyhdistys. 
Ammattiliitto JHL haluaa pitää jäsenistään huolta, siksi olemme antaneet palvelulupauksen: Olemme läsnä työpaikallasi, hoidamme asiat jouhevasti. Meihin saa yhteyden helposti ja kohtaamme jäsenemme kuunnellen sekä sovimme, miten asiaa voidaan hoitaa yhdessä eteenpäin.

 Toiminnan painopistealueet

 • jäsenistön edunvalvonta
 • vahvan edunvalvontatyön takaaminen kouluttautumalla
 • tiedottaminen ajankohtaisista asioista
 • vuorovaikutteinen suhde jäsenistöön mm. jäsenkiinnittyminen, jäsenhankinta
 • yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • seurata hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen kuntiin jäävien toimintojen kehittymistä, vaikutuksia yhdistyksen toimintaan ja jäsenistöön

 Toimintatavat

Yhdistyksen toiminnassa tuetaan vahvaa ammattiryhmätoimintaa. Kannustetaan alakohtaisia luottamusmiehiä, työpaikkayhdyshenkilöitä sekä hallituksen jäseniä ja muita toimijoita kouluttautumaan sekä toimimaan aktiivisesti tehtävässään. 
Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja toimii asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hallitus on toiminnastaan vastuussa jäsenkokoukselle.
Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja järjestää yhdessä toimijoidensa kanssa koulutus- ja vapaa-ajan toimintaa toimintasuunnitelman  mukaan. Kaikki halukkaat voivat osallistua yhdistyksen toiminnan järjestämiseen, esimerkiksi järjestämällä pop up-tapahtuman. Tavoitteena on vireä ja aktiivinen yhdistystoiminta.
Alueellista ja seudullista yhteistyötä teemme osallistumalla liiton alue- ja seuturyhmän toimintaan sekä mahdollisuuksien mukaan tekemällä yhteistyötä muiden ammatillisten yhdistysten kanssa.
Toimihenkilöiden jaksamisen tukemista sekä perehdyttämistapaa kehitämme yhdessä aluetoimiston kanssa.
Yhdistys jatkaa Kansainvälisen solidaarisuussäätiön toiminnan tukemista vuosittaisella maksulla.
Jäsenkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jäsenkokous kutsutaan koolle syyskokouksen määrittelemällä tavalla.

Tiedottaminen tapahtuu esimerkiksi:

 • yhdistyksen kotisivuilla www.jhl260.fi
 • työpaikkayhdyshenkilöiden kautta
 • www.facebook.fi/JHL_Riksu sivustolla
 • paikallislehdessä
 • Motiivissa
 • työpaikkailmoituksina
 • omayhdistyksen jäsenrekisterin kautta sähköpostilla

Koulutus:
Kannustamme jäsenistöä ja toimihenkilöitä sekä työsuojelutoimijoita osallistumaan aluetoimiston ja liiton järjestämiin koulutuksiin yhdistyksen myöntämällä koulutuskorvauksella. Yhdistys järjestää jäsenistölle ja yhdistystoimijoille koulutusta tarpeen mukaan.