Korjattu kevätkokouskutsu 15.4.2021

16.3.2021

Kevätkokous 2021


Tervetuloa yhdistyksemme sääntömääräiseen jäsenkokoukseen
Aika: 15.4.2021 klo 18.00
Paikka: Teams-kokouksena etänä. Linkin kokoukseen saa ilmoittautumisen yhteydessä. Kokoustilana toimii myös / Yritystalo, Eteläinen asemakatu 4, kokoushuone Voima

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokousvirkailijoiden valinta
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) pöytäkirjan tarkistajat
d) ääntenlaskijat
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely
7. Toiminnantarkastajien lausunto
8. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
10. Liiton sääntömuutoksen esittely
11. Liiton sääntömuutoksen hyväksyminen
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen