Suhdeluvut

”Varhaiskasvatuksessa jokainen lapsi on kokonainen.

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoon vaikuttavat myös onko lapsi kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa tai osa-aikaisesti varhaiskasvatuksessa. Nykylaki mahdollistaa sen, että niitä lapsia, jotka ovat vähemmän kuin 5 tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa, voi olla yhtä kasvatus- ja hoitovastuullista aikuista kohden 13 kappaletta. Teoriassa siis laki antaa mahdollisuuden tehdä 39 lapsen ryhmän, jota ei missään tapauksessa voida pitää lapsen edun mukaisena.

Kaikkien kolme vuotta täyttäneiden lasten kohdalla tulee noudattaa samaa henkilöstömitoitusta riippumatta siitä, kuinka kauan lapsi on varhaiskasvatuksessa. Jokainen lapsi on kokonainen varhaiskasvatuksessa - oli hän läsnä varhaiskasvatuksessa kokoaikaisesti, osa-aikaisesti, osapäiväisesti tai osaviikkoisesti.”(kansalaisaloite varhaiskasvatuksen suhdelukujen tarkemmasta määrittelystä)

Allekirjoita aloite lasten puolesta, jotta saadaan entistäkin laadukkaampi ja turvallisempi arki päiväkoteihin!?

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4132

#suhdeluvutkuntoon #jokainenlapsionkokonainen #turvallinenarki#allekirjoita_aloite #kansalaisaloite4132#varhaiskasvatuksensuhdelukujentarkemmastamäärittelystä

 

KANSALAISALOITTEEN KANNATUSILMOITUS.pdf Linkki tulostettavaan kannatusilmoitukseen.