Iloa yhdessä toimimisesta!

JHL 260 jäseniä mielenilmauksessa Rautatientorilla 18.9.2015

Tämä on JHL

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on julkisella ja yksityisellä hyvinvointipalvelusektorilla työskentelevien ammattiliitto. 

JHL tarjoaa nykyaikaisen järjestäytymisväylän kaikille julkisten ja hyvinvointialojen palkansaajille. Se on vaihtoehto kapealle ammattikuntapohjaiselle edunvalvonnalle. JHL vaikuttaa vahvasti myös työelämän kehittäjänä.

Seuraa ajankohtaisia asioita ja keskustele yhteisistä asioista facebook-ryhmässä  JHL-Riksu.

Julkisia palveluja ovat kaikki valtion ja kuntien tuottamat palvelut (esim. terveyspalvelut, koulut, yliopistot ja korkeakoulut, poliisi, teiden hoito, päivähoito, vanhuspalvelu, virastopalvelut, kirjastopalvelut).

Yksityisiä hyvinvointipalveluja ovat kaikki palvelut, jotka tuotetaan verovaroin, mutta yksityisen toimesta (esim. yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut, järjestöjen päihdehuoltopalvelut, yksityisten ammattioppilaitosten tarjoamat palvelut, urheilujärjestöjen toiminta, maatalous- ja neuvonta-alojen tarjoamat palvelut).
JHL:ään kuluu vajaat 230 000 jäsentä. JHL:n jäsenet työskentelevät lähes kaikissa ammateissa:

  • valtion
  • kuntien
  • kuntayhtymien
  • seurakuntien
  • niiden liikelaitosten tai yhtiöiden
  • yleishyödyllisten yhteisöjen
  • julkiselle sektorille palveluja tuottavien yritysten tai yhteisöjen palveluksessa ja vastaavilla toimialoilla.

JHL istuu niissä neuvottelupöydissä, joissa päätetään työelämään vaikuttavista sopimuksista valtion, kuntien, kirkon ja yksityisten hyvinvointipalvelujen osalta. JHL neuvottelee näille aloille virka- ja työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla. Se parantaa jäsentensä toimeentuloa, työsuhdeturvaa ja elämisen laatua. Entistä vahvempaa vaikutusvaltaa se hakee yritys- ja kansalaisjärjestökentästä, jossa yhä enenevässä määrin tuotetaan liiketaloudellisin periaattein julkisesti, eli verovaroin rahoitettuja palveluja.

JHL:llä on 11 aluetoimistoa eri puolilla Suomea. Liiton yhdistykset toimivat lähes jokaisessa alan työpaikassa ja jäsenen oma luottamusmies löytyy usein läheltä.

 


Etelä-Suomen aluetoimisto, Riihimäellä.